... ide to aj bez modrín

Nezisková organizácia Centrum Slniečko pomáha týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia ambulantne, v teréne i v pobytových zariadeniach.

Prostredníctvom vzdelávania odborníkov, preventívnemu programu KOZMO a jeho dobrodružstvá, informačným kampaniam a aktívnom podieľaní sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia, napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky.

Vaša pravidelná mesačná, hoc aj malá 2 €, 5 €,…, podpora, nám pomáha aktivity a činnosti plánovať. Pomáha nám byť stabilnými a namiesto neustáleho napätia, ako to bude s financiami pre pokračovanie, otvára priestor pre nastavovanie a realizovanie dlhodobých projektov pre deti a ženy v našich zariadeniach.

Už vašich 15 € dokáže zabezpečiť pravidelnú hodinu odbornej terapie pre týrané/zneužívané dieťa a 25 € je hodina canisterapie pre deti v Centre pre deti a rodiny. Rozšírte rady “Slniečkovskej rodiny” a staňte sa našim pravidelným podporovateľom. Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.