... ide to aj bez modrín!

Nezisková organizácia Centrum Slniečko pomáha týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia ambulantne, v teréne i v pobytových zariadeniach. Prostredníctvom vzdelávania odborníkov, preventívnemu programu KOZMO a jeho dobrodružstvá, informačným kampaniam a aktívnom podieľaní sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia, napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky. 

Vaša pravidelná mesačná, hoc aj malá 2 €, 5 €,…, podpora, nám pomáha aktivity a činnosti plánovať. Pomáha nám byť stabilnými a namiesto neustáleho napätia, ako to bude s financiami pre pokračovanie, otvára priestor pre nastavovanie a realizovanie dlhodobých projektov pre deti a ženy v našich zariadeniach. Už vašich 15 € dokáže zabezpečiť pravidelnú hodinu odbornej terapie pre týrané/zneužívané dieťa a 25€ je hodina canisterapie pre deti v Centre pre deti a rodiny.


Rozšírte rady “Slniečkovskej rodiny” a staňte sa našim pravidelným podporovateľom. Vďaka vám robíme svet detí krajším!

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožňuje plánovať našu prácu dlhodobo a efektívne.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!